Profil festivalu

Filmový festival Litoměřice se od svého založení v roce 2001 stal významnou a tradiční událostí s širokým územním i diváckým dosahem. Vyplňuje mezeru mezi velkými soutěžními festivaly, tematickými a národními přehlídkami či semináři. Je unikátním projektem, který nabízí divákům nesoutěžní filmový program kombinující ověřené tituly promítané z 35 mm pásu s odvážnými formálními postupy aktuální tvorby světových festivalů a jinde nezhlédnutelné filmy, např. s živým hudebním doprovodem. Cílem je pěstovat v divácích touhu vidět tyto snímky na velkých plátnech či v alternativních prostorech a být součástí kulturního dění. Filmový festival Litoměřice je jediným filmovým festivalem tohoto formátu v Ústeckém kraji.